Hlavní obsah

spent [spent]

Související hesla

pt&pp of spend

Vyskytuje se v

binge: hovor. spending bingenezřízené utrácení, nákupní orgie

public: public spendingveřejné výdaje

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

spent: spent acidodpadní kyselina po reakci

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

cartridge: spent cartridgesvystřílené náboje, prázdné nábojnice použité

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

útrata: money to spend, kapesné pocket moneypeníze na útratu

prospat: He spends most of the day sleeping.Většinu dne prospí.

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

trávit: They used to spend holidays together.Trávili spolu prázdniny.

utrácet: Don't spend too much money.Moc neutrácej.

utratit: I spent a fortune.Utratil jsem celé jmění.

vydat se: I have spent all my money.Vydal jsem se z peněz.

spend: money well spentdobře investované peníze