Hlavní obsah

depleted [dɪˈpliːtɪd]

Vyskytuje se v

depleted: depleted uraniumochuzený uran

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu

ochuzený: depleted uranium, zkr. DUfyz. ochuzený uran

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.