Hlavní obsah

depleted [dɪˈpliːtɪd]

Vyskytuje se v

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu