Hlavní obsah

deplete [dɪˈpliːt]

Vyskytuje se v

depleted: depleted uraniumochuzený uran

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu

ochuzený: fyz. ochuzený urandepleted uranium, zkr. DU