Hlavní obsah

deplete [dɪˈpliːt]

Vyskytuje se v

depleted: depleted uraniumochuzený uran

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.