Hlavní obsah

deplete

Nechtěli jste hledat:

pléstknit*, weave*, net, plait, twist

plést seinterfere, meddle

drátwire, line, rib, rebar

drátrend*, tear*, lacerate, fray, chafe, scratch

drát se(try to) force/push/elbow/thrust* way, try to barge

spléstplait, braid, splice

splést sebe* mistaken/wrong, make* a mistake*, get* it wrong

splést simistake* , confuse , get* mixed up, mix up

upléstknit* (up), weave*, plait, braid

depodepot, yard

úpletknitted fabric

deoxidačnídeoxidizing, deoxygenating

depešedispatch, despatch, telegram

depilacehair removal, depilation

depilačnídepilatory

depilátordepilator, hair-remover

depilovatdepilate

depolitizacedepoliticization

deponovatdeposit, bank

deportacedeportation