Hlavní obsah

drained [ˈdreɪnd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

drain: drain cockodvodňovací kohout

drain: drain pipeodtoková trubka

pipe: drain pipedrenážní trubka

odliv: odliv mozků vědců ap. za penězibrain drain