Hlavní obsah

promluvit

Vyskytuje se v

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

conversation: have a conversation about sthpromluvit si, pohovořit si o čem

speech: give a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komu

talk: give a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem

word: have words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komu

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.