Hlavní obsah

planting [plɑːntɪŋ]

Vyskytuje se v

pea: pea (plant)hrách setý

succulent: succulent (plant)sukulent

tea: tea (plant)čajovník

brick: stav. brick plantcihelna

bulbous: bulbous plantscibuloviny

composting: composting plantkompostárna

diet: plant-based dietrostlinné stravování

disposal: sewage disposal plantčistička odpadních vod

extract: plant extractrostlinný výtažek

flowering: flowering plantskrytosemenné (rostliny)

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

incineration: incineration plantspalovna odpadků

indoor: indoor plantspokojové rostliny

medicinal: medicinal plants/herbsléčivé rostliny, léčivky

nuclear: nuclear power plantjaderná elektrárna

perennial: perennial planttrvalka

plant: young plantsazenice

plant: house plantsdomácí rostliny

plant: medical plantléčivá rostlina

plant: bot. perennial/annual planttrvalka/jednoletka

plant: plant bedzáhon pro klíčení sazenic

plant: plant-breederšlechtitel rostlin

plant: car plantautomobilový závod, automobilka

plant: chemical plantchemička

plant: processing plantzpracovatelský závod

plant: nuclear (power) plantjaderná elektrárna

plant: plant and equipmentbudovy a zařízení tovární ap.

plant: plant a kiss on sbdát pusu komu, políbit koho

plant: plant kingdomrostlinná říše, rostlinstvo

plant: plant pestrostlinný škůdce

processing: processing plantzpracovatelský závod

processing: nuclear fuel processing plantzávod na zpracování jaderného paliva

purification: water purification plantčistička vody

rendering: rendering plantkafilerie

resurrection: bot. resurrection plantrůže z Jericha

rock: bot. rock plantskalnička

smelting: smelting planttavírna rudy

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

variety: plant variety rightspráva k odrůdě

bomb: plant a bombumístit bombu