Hlavní obsah

plan [plæn]

Vyskytuje se v

plan: planszáměry

American: American planplná penze v hotelu

layout: layout plandispoziční plán, plán rozvržení

local: local planúzemní plán

obsolescence: planned/built-in/programmed obsolescencezáměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.

planning: planning controlřízení plánování

regional: regional planningúzemní/regionální plánování

site: site plansituační plán

spatial: spatial planningúzemní plánování

superannuation: superannuation scheme/planpenzijní systém, systém penzijního pojištění

urban: urban planningurbanismus, plánování rozvoje města

zoning: zoning map/planúzemní plán, mapa územního plánování

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout