Hlavní obsah

local [ˈləʊkəl]

Vyskytuje se v

administration: local administrationmístní (samo)správa

amenity: public/local amenitiesobčanská vybavenost

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

authority: local authoritiesmístní úřady

branch: local branchmístní pobočka

college: at a local collegena místní vysoké škole

election: local electionsvolby do místních zastupitelstev

representative: local representativesmístní zastupitelé

representative: local representative bodiesmístní zastupitelské orgány

komunální: komunální politiklocal politician

místní: místní hovorlocal call

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

poměr: místní poměrylocal conditions

úřad: místní/obecní úřadlocal/municipal authority

územní: územní plánlocal plan, AmE zoning plan

volání: tísňové/místní voláníemergency/local call

studovat: Studoval na místní univerzitě.He studied at a local university.