Hlavní obsah

local [ˈləʊkəl]

Vyskytuje se v

administration: local administrationmístní (samo)správa

amenity: public/local amenitiesobčanská vybavenost

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

authority: local authoritiesmístní úřady

branch: local branchmístní pobočka

college: at a local collegena místní vysoké škole

election: local electionsvolby do místních zastupitelstev

representative: local representativesmístní zastupitelé

komunální: local politiciankomunální politik

místní: local callmístní hovor

obvodní: všeobecný general practitioner, místní lékař local doctorobvodní lékař

poměr: local conditionsmístní poměry

úřad: local/municipal authoritymístní/obecní úřad

územní: local plan, AmE zoning planúzemní plán

volání: emergency/local calltísňové/místní volání

studovat: He studied at a local university.Studoval na místní univerzitě.

local: local ragmístní plátek