Hlavní obsah

sketch [sketʃ]

Vyskytuje se v

thumbnail: thumbnail sketchhrubý náčrt, hrubá skica