Hlavní obsah

převzít

Vyskytuje se v

odpovědnost: bear/assume the responsibilitynést/převzít odpovědnost

štafeta: pick up/pass the batonpřen. převzít/předat štafetu

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

collect: collect the awardpřevzít cenu oceněná osoba ap.

command: take commandpřevzít velení

control: take control of sthpřevzít moc nad čím systému ap.

copy: copy sb's tacticspřevzít čí taktiku

delivery: take delivery of sthpřevzít co dodávku zboží ap., provést přejímku čeho

helm: take the helmchopit se kormidla, převzít kormidlo i přen.

risk: assume a riskpřevzít riziko

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

převzít: assume responsibility for sthpřevzít za co zodpovědnost