Hlavní obsah

mistr

misterpane, šéfe

misterrozprašovač

Mrpan

Vyskytuje se v

right: Mr/Miss Rightten pravý/ta pravá vhodný partner

champion: mistr světaworld champion

foreman: zástupce mistraassistant foreman

leader: vedoucí směny, směnový mistrshift leader

master: (hlavní) stavitel, stavební mistrmaster builder

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

liga: Liga mistrůChampions League

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

pravý: Mr Rightten pravý partner

svět: sport. mistr(ovství) světaworld champion(ship)

úřadující: sport. úřadující mistrreigning champion, obhajující titul defending champion

jít: I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...Jdu za panem... máme zde schůzku ap.

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

očekávat: Mr X is awaiting you.Pan X vás očekává.