Hlavní obsah

Mr, AmE! Mr. [ˈmɪstə]

Podstatné jménopl. Messrs

Vyskytuje se v

right: Mr/Miss Rightten pravý/ta pravá vhodný partner

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

pravý: Mr Rightten pravý partner

jít: I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...Jdu za panem... máme zde schůzku ap.

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

očekávat: Mr X is awaiting you.Pan X vás očekává.