Hlavní obsah

lín

leannaklonit (se), naklánět (se), být nakloněný

leanštíhlý

lienzadržovací/zástavní/retenční právo

Vyskytuje se v

leaning: have a leaning towards sthtíhnout k čemu

leaning: the leaning tower of Pisašikmá věž v Pise

leaning: left-leaninglevicově orientovaný deník ap.

ore: lean/iron orechudá/železná ruda

over: lean overnaklonit se, předklonit se

tower: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

side: lean over the sidenaklonit se přes okraj

šikmý: šikmá věž v Pisethe Leaning Tower of Pisa

okno: Nevyklánějte se z okna.Don't lean out of the window.

opřít se: Opři se o mě!Lean on me!

přes, přese: naklonit se přes okrajlean over the side

vyklonit se: Vyklonila se z okna.She leant out of the window.

lean: lean forwardpředklonit se

lean: lean backzaklonit se, opřít se (dozadu) zády

lean: lean backwardszaklonit se