Hlavní obsah

lín

leannaklonit (se), naklánět (se), být nakloněný

leanštíhlý

lienzadržovací/zástavní/retenční právo

Vyskytuje se v

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

šikmý: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

okno: Don't lean out of the window.Nevyklánějte se z okna.

opřít se: Lean on me!Opři se o mě!

přes, přese: lean over the sidenaklonit se přes okraj

vyklonit se: She leant out of the window.Vyklonila se z okna.

lean: lean forwardpředklonit se

leaning: have a leaning towards sthtíhnout k čemu

ore: lean/iron orechudá/železná ruda

over: lean overnaklonit se, předklonit se

tower: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

side: lean over the sidenaklonit se přes okraj