Hlavní obsah

hill [hɪl]

Vyskytuje se v

glass: He glassed the hills.Prohlédl si kopce dalekohledem.

climb: climb a hillvylézt na kopec

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

dale: over hill and dalepřes hory a doly

do: do kopceuphill, up the hill

kopec: na kopcion a hill

kopec: jít z kopcego downhill, go down the hill

válet: válet sudy děti z kopceroll down a hill

s, se: dolů s kopcedown the hill, downhill