Hlavní obsah

hill [hɪl]

Vyskytuje se v

glass: He glassed the hills.Prohlédl si kopce dalekohledem.

climb: climb a hillvylézt na kopec

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

dale: over hill and dalepřes hory a doly

hill: be over the hillnebýt už nejmladší, mít nejlepší za sebou o věku člověka