Hlavní obsah

goddess [ˈgɒdəs AmE gʌdɪs]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

almighty: God/Christ Almighty!Ježíši!, Panebože!, Bože na nebesích! při překvapení, rozzlobení či zděšení

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

god: God forbidnedej bože, bože chraň zvolání

thank: thank Goddíky Bohu

gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

grace: king by the grace of Godz boží vůle král

sacrifice: human sacrifice to the godslidská oběť bohům

word: God's Word, Word of Godslovo Boží Bible

save: God save the king!Ať žije král!

bože: God forbid!Bože chraň!

boží: mercy of Godboží milost

bůh: believe in Godvěřit v Boha

čert: the deuce, Blast!, God damn it!k čertu zaklení

slovo: the Word of Godnáb. slovo boží

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

ach: Oh, (my) God!, Oh dear (God)!Ach (můj) Bože!

dík: Thank God/goodness!Díky Bohu!

Kristus: Jesus Christ!, Oh, my God!Ježíši Kriste!, Kriste Pane!

pánbůh: Oh my God!, Good Lord!, God almighty!Panebože!

pastva: feast for the eye(s), sight for the godspastva pro oči

pytel: (God) damn it!, vulg. Fuck!slang. Do pytle!

svět: deceased, passed away, at peace, in the Kingdom of Godna onom světě zesnulý

země: God rest his soul.Budiž mu země lehká!