Hlavní obsah

bože

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohabelieve in God

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

dík: Díky Bohu!Thank God/goodness!

smilovat se: Bože, smiluj se nad námi!Lord, have mercy on us!

gift: dar od Boha, boží dara gift from God, God's gift

naked: úplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořilstark/buck naked, mother-naked

sacrifice: lidská oběť bohůmhuman sacrifice to the gods

god: Můj Bože!Oh my God!

bože: Bože chraň!God forbid!