Hlavní obsah

god [gɒd]

Podstatné jméno

Citoslovce

  Fráze

  1. God forbid nedej bože, bože chraň zvolání

  Vyskytuje se v

  almighty: Ježíši!, Panebože!, Bože na nebesích! při překvapení, rozzlobení či zděšeníGod/Christ Almighty!

  bless: Bůh vám žehnej výraz díků, přání ap.God bless, bless you

  god: nedej bože, bože chraň zvoláníGod forbid

  thank: díky Bohuthank God

  gift: dar od Boha, boží dara gift from God, God's gift

  grace: z boží vůle králking by the grace of God

  sacrifice: lidská oběť bohůmhuman sacrifice to the gods

  word: slovo Boží BibleGod's Word, Word of God

  save: Ať žije král!God save the king!

  bože: Bože chraň!God forbid!

  boží: boží milostmercy of God

  bůh: věřit v Bohabelieve in God

  čert: k čertu zakleníthe deuce, Blast!, God damn it!

  slovo: náb. slovo božíthe Word of God

  věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

  ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

  dík: Díky Bohu!Thank God/goodness!

  Kristus: Ježíši Kriste!, Kriste Pane!Jesus Christ!, Oh, my God!

  pánbůh: Panebože!Oh my God!, Good Lord!, God almighty!

  pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

  pytel: slang. Do pytle!(God) damn it!, vulg. Fuck!

  svět: na onom světě zesnulýdeceased, passed away, at peace, in the Kingdom of God

  země: Budiž mu země lehká!God rest his soul.