Hlavní obsah

gift [gɪft]

Sloveso

Vyskytuje se v

gab: the gift of the gabdobrá vyřídilka/výřečnost

coupon: gift coupondárkový poukaz na zboží

deed: deed of gift/transfer/assignmentdarovací/převodní/postupní listina

lavish: lavish gifts on sb, lavish sb with giftszahrnovat koho dárky

token: gift tokendárkový poukaz na zboží

voucher: gift voucherdárkový poukaz

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

dar: dostat co daremget sth as a gift

dárek: dárek k narozeninámbirthday gift/present

dárkový: dárkové předmětygift items

dárkový: dárkový balíčekgift parcel

poukaz: dárkový poukazgift token/voucher

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

štědrý: štědrý dargenerous gift

hledět: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.