Hlavní obsah

gift [gɪft]

Sloveso

Vyskytuje se v

coupon: gift coupondárkový poukaz na zboží

deed: deed of gift/transfer/assignmentdarovací/převodní/postupní listina

gift: birthday giftdárek k narozeninám

lavish: lavish gifts on sb, lavish sb with giftszahrnovat koho dárky

token: gift tokendárkový poukaz na zboží

voucher: gift voucherdárkový poukaz

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

dar: get sth as a giftdostat co darem

dárek: birthday gift/presentdárek k narozeninám

dárkový: gift itemsdárkové předměty

poukaz: gift token/voucherdárkový poukaz

shůry: gift/sent from abovedar/seslaný shůry

štědrý: generous giftštědrý dar

hledět: Don't look a gift horse in the mouth.Darovanému koni na zuby nehleď.

kůň: Don't look a gift horse in the mouth.Darovanému koni na zuby nehleď.

gab: the gift of the gabdobrá vyřídilka/výřečnost