Hlavní obsah

fasting [fɑːstɪŋ]

Odvozená slova

fast

Vyskytuje se v

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fast: be fast asleeptvrdě spát, zařezávat

fast: play fast and loosewith sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čím

fast track: fast-trackrychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cíle

thick: thick and fastze všech stran, v přívalech, po kvantech přicházet ap.

fast: fast and furiouszběsilý tempo ap.

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

fast: go on fastzahájit půst

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

intermittent: intermittent fastingpřerušovaný půst

lane: outside/fast lanerychlý/předjížděcí jízdní pruh

make: make sth fasterurychlit, zrychlit co

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

fast: as fast as possibleco nejrychleji

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

paced: The film is fast paced ...Ten film má spád ...

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz