Hlavní obsah

failed [feɪld]

Vyskytuje se v

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

fail: be failingzhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.