Hlavní obsah

entranced [ɪnˈtrɑːnst or enˈtrænst]

Vyskytuje se v

exam: entrance/admission examspřijímací zkoušky

fee: entrance feevstupné

ramp: AmE entrance rampdálniční nájezd

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

pohovor: entrance interviewvstupní pohovor

přijímací: entrance examspřijímací zkoušky

přijmout: be admitted to university, gain entrance to universitybýt přijat na univerzitu

řízení: admissions, zkouška entrance examinationpřijímací řízení

služební: service door, pro zaměstnance též staff entranceslužební vchod

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

volný: free admission/entrance, admission freevstup volný bez vstupného

vstupní: entrance exam(ination)/interviewvstupní zkouška/pohovor

zkouška: entrance examinationpřijímací zkouška

blokovat: They are blocking the entrance.Blokují vchod.

vedlejší: side entrancevedlejší vchod

zvláštní: separate entrancezvláštní vchod

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod