Hlavní obsah

educate [ˈedjʊˌkeɪt]

Vyskytuje se v

educated: ill-educatednevzdělaný

well: well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním

educate: be educated(vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kde