Hlavní obsah

dluh

Vyskytuje se v

odpuštění: debt forgiveness/remission, remission of debtekon. odpuštění dluhu

převzetí: assumption of debtekon., práv. převzetí dluhu

převzít: assume a debtpřevzít dluh

zbavit se: get rid of debtszbavit se dluhů

assumption: ekon., práv. assumption of debtpřevzetí dluhu

bad: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

burdened: burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem

debt: be in debtbýt zadlužený, být v dluzích

doubtful: ekon. doubtful debtpochybná pohledávka, pochybný dluh bez záruky splacení

fall: fall into debtzadlužit se, zabřednout do dluhů

incur: incur debtszadlužit se, nadělat (si) dluhy

oxygen: oxygen deficitkyslíkový deficit/dluh

recovery: recovery of a debtvymožení dluhu

redemption: ekon. redemption by instalmentsumoření (dluhu) splátkami

war: war debtsválečné dluhy

drown: We are drowning in debt.Topíme se v dluzích.

forgive: forgive sb's debtodpustit komu dluh

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

dluh: be in debtmít dluhy