Hlavní obsah

dearest [ˈdɪərɪst]

Vyskytuje se v

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

dear: BrE Dear sirVážený pane

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

pán: Vážený pane v dopiseDear Sir

paní: Vážená paní v dopiseDear Madam

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

vážený: Vážený pane osloveníDear Sir

vážený: Vážení! oslovení organizace ap.Dear Sirs (or Madams)

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

drahý: Drahá Evo ...Dear Eve ...

milý: Milý JaneDear John

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.