Hlavní obsah

come of

Vyskytuje se v

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

come: come of agedosáhnout plnoletosti

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

pochodit: pochodit dobře/špatněcome off/fare well/badly

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority

utrhnout se: Utrhl se mi knoflík.My button came off.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.No good will come of it.

z, ze: Nic z toho nebude.Nothing will come of it.

nechat: Nech toho!Stop it!, Knock it off!, Give over!, Cut it (out)!, nelži ap. Come off it!, řeči, vtípky ap. Drop it!, Stow it!