Hlavní obsah

cenný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

papír: akcie ap. securitycenný papír

psaní: registered letter/postcenné psaní

obchodovat: trade in securitiesekon. obchodovat s cennými papíry

article: articles of valuecenné předměty

bearer: ekon. bearer securitycenný papír na doručitele

commercial: ekon. commercial papersobchodní cenné papíry

gilt-edged: ekon. gilt-edged securitiesprvotřídní cenné papíry vydané či zaručené vládou

insured: insured lettercenné psaní

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

registered: registered letterhl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

rewarding: rewarding experienceobohacující/užitečná/cenná zkušenost

security: government securitiesvládní cenné papíry

cenný: securities, akciové stocks (and shares)ekon. cenné papíry