Hlavní obsah

blocking [ˈblɒkɪŋ]

Vyskytuje se v

block in: block sb inzablokovat výjezd komu, zablokovat koho špatným zaparkováním ap.

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

booking: block bookinghromadná rezervace

fault: geol. fault line/blockzlomová linie/kra

flat: block of flatsobytný dům, činžák, bytový dům

pulley: pulley blockkladkostroj

setting: setting blocktech. distanční vložka/špalík, stav. svahová tvárnice

speech: speech blockdočasná ztráta řeči po šoku ap.

starting: starting blocksstartovní bloky ve sprintu

urinal: urinal cakes/blockstablety do pisoáru, pisoárové kostky

vote: block votezástupné hlasování jedna osoba zastupuje více voličů

wood: wood blockdřevěný špalíček, dřevěná dlaždice, BrE též parketa, polygr. dřevořez

cihla: block of cheesecihla sýra

činžovní: BrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)činžovní dům

dlažební: stará, kamenná cobble(stone), sett, hl. betonová či zámková paver, paving blockdlažební kostka

kancelářský: office building/blockkancelářská budova

lůžkový: inpatient ward/department, ward blockmed. lůžkové oddělení

propouštět: dovnitř keep/block out, ven hold sthnepropouštět co

špalek: butcher('s) blockřeznický špalek

tiskací: block letter/capitaltiskací písmeno

účelový: pravidelná block grant, specifická specific grantúčelová dotace

vpustit: block sth out, shut sth outnevpustit zabránit vniknutí

zablokovat: block sb's wayzablokovat cestu komu

blokovat: They are blocking the entrance.Blokují vchod.

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

prvek: building block of sth(základní) stavební prvek čeho

překážet: block sb's viewpřekážet komu ve výhledu

vadit: block sb's viewvadit komu ve výhledu

výhled: block sb's viewbránit komu ve výhledu

držka: smash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block offrozbít komu držku

huba: knock sb's block off, smash sb's face inrozbít komu hubu

kámen: stumbling block, problematický bod sticking pointkámen úrazu

rozbít: smash sb's face in, knock sb's block offvulg. rozbít komu hubu

block: (mental) block(psychický) blok