Hlavní obsah

beware [bɪˈweə]

Vyskytuje se v

bacha: watch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sthdávat si bacha na co/koho

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

pozor: beware, be wary of sb/sthdát si pozor na koho/co možné nebezpečí

kluzký: Beware of slippery road.Dávejte pozor na kluzkou vozovku.

mít se: beware of sb/sth, be alert/on one's guard against sb/sthmít se na pozoru před kým/čím