Hlavní obsah

beware [bɪˈweə]

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

pozor: dát si pozor na koho/co možné nebezpečíbeware, be wary of sb/sth

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

mít se: mít se na pozoru před kým/čímbeware of sb/sth, be alert/on one's guard against sb/sth