Hlavní obsah

amount [əˈmaʊnt]

Vyskytuje se v

large: a large amount/number of sthvelké množství, hodně čeho

cloud: meteor. cloud amountoblačnost, množství oblaků

fair: a fair amount of sthhodně, značné množství čeho

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

precipitation: precipitation amountsrážkový úhrn

snowfall: The snowfall amounted to 30 cm.Napadlo 30 cm sněhu.

cílový: target amountcílová částka spoření ap.

částka: amount to sth, celkem total sthdosáhnout/dosahovat částky kolik

dlužný: sum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sumdlužná částka

množství: the total (amount)celkové množství

pohledávka: receivables, amounts receivable from sbúč. pohledávky souhrn splatných za kým

pohyb: account activity, částka transaction amountekon. pohyb na účtě

pojistný: capital sum, insured amountekon. pojistná částka

vyjít: amount to the same thingvyjít na stejno

poukázat: remit an amountpoukázat částku

výše: the total (amount), rozsah full extentcelková výše

výška: amount of the winningsvýška výhry

zpřesnit: specify the amountzpřesnit částku