Hlavní obsah

žalobu

Vyskytuje se v

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

zprostit: dismiss charges against sb, osvobodit acquit sbpráv. zprostit (ob)žaloby koho

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kým

civil: práv. civil actionobčanskoprávní žaloba

dismissal: dismissal of chargeszamítnutí žaloby

file: file a suitpodat žalobu

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporu

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

libel: libel suit/action, action for libelžaloba pro urážku na cti

limitation: limitation of actionpromlčení (možnosti) žaloby

motion: práv. motion to dismissnávrh na zproštění žaloby

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

personal: práv. personal actionsoukromá žaloba

Samaritan: Good Samaritan Law/Actzákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

žaloba: civil actionobčanskoprávní žaloba