Hlavní obsah

solo

Podstatné jméno mužské

Příslovce

Vyskytuje se v

café: café soločerná káva

un: solo un díajenom jeden den

černý: černá kávacafé solo

jednou: ani jednouni una (sola) vez

jednou: jen jednouuna sola vez

káva: černá kávacafé solo

nejen, nejenom: nejen... ale ino solo... sino también

páka: fyz. jednoramenná pákapalanca de un solo brazo

paráda: být jen pro parádu být nepotřebnýservir solo de adorno

sám: sám od sebepor sí solo

sólo: sólo kytarasolo guitarra

tak: Kdyby tak...!¡Si tan solo...!

vnitřně: med. neužívat vnitřněsolo para uso externo

lékařský: (jen) na lékařský předpis(solo) con receta médica

myslet: myslet jen na sebepensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentro

rád: Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.

sám: Sám fakt, že...El solo hecho de que...

samota: být o samotě s kýmestar a solas con algn

samota: nechat o samotědejar solo/a solas

zdát se: To se ti jen zdálo.Fue solo un sueño.

zvaný: jen pro zvanésolo para los invitados

kůl: zůstat/být sám jako kůl v plotěquedarse/estar solo como el espárrago

mrtvola: jen přes mou mrtvolusolo por encima de mi cadáver

muž: jako jeden mužcomo un solo hombre

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

plot: sám jako kůl v plotěsolo como un hongo

sám: sám jako kůl v plotěsolo como un hongo

sám: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una sola golondrina no anuncia el verano.