Hlavní obsah

noha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dolní končetina) нога́(zvířete) ла́паnohy do Oно́ги колесо́мsport. odrazová nohaтолчко́вая нога́dát nohu přes nohuположи́ть но́гу на́ ногуvzhůru nohama obráceněвверх нога́миplochá nohaпло́ская стопа́
  2. přen.(osoba) челове́к, душа́
  3. (co je podobné noze) но́жка

Vyskytuje se v

co: нога́ за́ ногуco noha nohu mine

čapí: журавли́ные но́гиpřen. čapí nohy dlouhé

noha: вверх нога́миvzhůru nohama obráceně

odrazový: толчко́вая нога́sport. odrazová noha

plochý: пло́ская стопа́med. plochá noha

pod, pode: вставля́ть па́лки в колёсаházet klacky pod nohy

podrazit: сбить с ног когоpodrazit nohy komu

brnět: У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.Brní mě pravá noha.

dát: наложи́ть кому гипс на но́гуdát komu nohu do sádry

dřevěnět: Но́ги у меня́ деревене́ют.Nohy mi dřevění.

chlupatý: волоса́тые но́гиchlupaté nohy

chromý: Он хрома́ет на ле́вую но́гу.Je chromý na levou nohu.

mít: У меня́ нога́ в ги́псе.Mám nohu v sádře.

napadat: припада́ть на ле́вую но́гуnapadat na levou nohu

plést se: пу́таться кому под нога́миplést se komu pod nohy

pokrčit: согну́ть но́гиpokrčit nohy

pracovat: У него́ свобо́дная профе́ссия.Pracuje na volné noze.

pravý: пра́вая рука́/нога́pravá ruka/noha

přehodit: положи́ть/переложи́ть но́гу на́ ногуpřehodit (si) nohu přes nohu

stát: стоя́ть на цы́почках/одно́й но́геstát na špičkách/jedné noze

suchý: пройти́ не замо́чив ногpřejít suchou nohou

svázat: связа́ть по рука́м и нога́м когоsvázat komu ruce, nohy

šlápnout: наступи́ть на но́гу, отдави́ть но́гу комуšlápnout komu na nohu

zdřevěnět: Его́ но́ги ста́ли ва́тными.Zdřevěněly mu nohy.

házet: вставля́ть кому па́лки в колеса́házet komu klacky pod nohy

klacek: вставля́ть па́лки в колёсаházet klacky pod nohy

kulhat: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy

lež: У лжи коро́ткие но́ги.Lež má krátké nohy.

nastavit: подста́вить но́гу, дать подно́жкуnastavit nohu

obrátit: переверну́ть всю кварти́ру вверх дномobrátit celý byt vzhůru nohama

olovo: У него́ но́ги как свинцо́м нали́ты.Má nohy z olova.

pevný: име́ть твёрдую по́чву под нога́миmít pevnou půdu pod nohama

plazit se: по́лзать в нога́х у когоplazit se u čích nohou

podtrhnout: подста́вить но́жкуpodtrhnout nohy

postavit se: встать на со́бственные но́гиpostavit se na vlastní nohy

poutat: свя́зывать по рука́м и нога́м когоpoutat ruce a nohy komu

trhnout: Кати́сь ко всем чертя́м!Trhni si nohou!

utíkat: Бери́ но́ги в ру́ки и беги́!Vezmi nohy na ramena a utíkej!

volný: У него́ свобо́дная профе́ссия.Je na volné noze.

vstát: встать с ле́вой ноги́vstát levou nohou (napřed)

vzhůru: До́ма всё вверх дном/по́лный разгро́м.Doma je všechno vzhůru nohama.

колесо́: но́ги колесо́мnohy do O

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

нога́: стать на́ ногиpostavit se na vlastní nohy, osamostatnit se

пло́ский: пло́ская стопа́plochá noha

толчко́вый: толчко́вая нога́odrazová noha

опуха́ть: но́ги опуха́ютnohy otékají

подста́вить: подста́вить но́жку комуpodrazit nohy komu

разгро́м: До́ма по́лный разгро́м.Doma je všechno vzhůru nohama.

распа́ривание: распа́ривание ногnapařování nohou

расста́вить: расста́вить но́гиrozkročit se, roztáhnout nohy

стопа́: пло́ская стопа́plochá noha

сшиби́ть: сшиби́ть с ног когоpodrazit nohy komu

валя́ться: валя́ться в нога́х у когоplazit se komu u nohou

волк: Во́лка но́ги ко́рмят.Vlka živí nohy.

ка́рта: смеша́ть чьи ка́ртыkřížit čí plány, přen. házet komu klacky pod nohy

край: быть на кра́ю моги́лыpřen. být jednou nohou v hrobě

ложь: У лжи коро́ткие но́ги.Lež má krátké nohy.

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

обма́н: На обма́не далеко́ не уе́дешь.Lež má krátké nohy.

сбить: сбить с ног когоporazit na zem koho, podrazit nohy komu

спи́чка: У него́ но́ги как спи́чки.Má nohy jako párátka.

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

motat: potácet se е́ле нога́ми дви́гатьmotat nohama