Hlavní obsah

nad

Vyskytuje se v

nad, nade: рабо́ты вы́ше головы́práce nad hlavu

chápání: Э́то сверх моего́ понима́ния.Je to nad mé chápání.

otazník: Нави́с знак вопро́са над...Vyvstal otazník nad...

povyšovat se: ста́вить себя́ вы́ше други́хpovyšovat se nad ostatní

povznést se: быть вы́ше предрассу́дковpovznést se nad předsudky

pozastavovat se: удивля́ться тому́, что...pozastavovat se nad tím, že...

sedět: сиде́ть за уро́камиsedět nad úkoly

smilovat se: Пощади́ меня́., Сжа́лься надо мно́й.Smiluj se nade mnou.

vyrobit: вы́работать сверх пла́наvyrobit nad plán

žít: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

: У меня́ дел по го́рло.Mám práce až nad hlavu.

držet se: держа́ться на плаву́držet se nad vodou

oba, obě: смотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на чтоpřivřít nad čím obě oči

pára: незаме́тно исче́знуть, испари́ться, раста́ять как дымvytratit se jako pára nad hrncem

poměr: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

propast: стоя́ть на краю́ про́пастиstát nad propastí

starost: забо́т по́лон рот у когоmít starostí až nad hlavu

střecha: име́ть кры́шу над голово́йmít střechu nad hlavou

voda: держа́ться на плаву́držet se nad vodou

zlato: Соль доро́же зо́лота.Sůl nad zlato.

zůstávat: Э́то уму́ не постижи́мо.Nad tím zůstává rozum stát.

вы́ше: вы́ше нуля́nad nulou o teplotě

хло́поты: хло́пот по́лон ротstarostí nad hlavu

вы́работать: вы́работать что сверх пла́наvyrobit co nad plán

понима́ние: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

сре́дний: вы́ше сре́днегоnadprůměrně, nadprůměrný, nad normu

я́сно: Я́сно как (бо́жий) день.To je nad slunce jasné.

вороти́ть: вороти́ть нос от кого/чегоohrnovat nos nad kým/čím, ošklíbat se nad kým/čím

зава́л: с дела́ми зава́лpráce až nad hlavu

ло́коть: Бли́зок ло́коть, да не уку́сишь.nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou

чу́до: Чу́до из чуде́с!Zázrak nad zázraky, Div divoucí!