Hlavní obsah

muset

Vyskytuje se v

běžet: Мне уже́ пора́ (бежа́ть).Musím už běžet.

extra: Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.Musí mít vždycky něco extra.

konstatovat: Я до́лжен отме́тить, что...Musím konstatovat, že...

protáhnout se: Мне на́до немно́жко размя́ться.Musím se trochu protáhnout.

přestupovat: Вам не на́до де́лать переса́дку.Nemusíte přestupovat.

se, si: Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musíme si pomáhat.

uznat: Сознаю́сь, что...Musím uznat, že...

život: Век живи́ - век учи́сь.Učit se musíš celý život.

poslední: Он до́лжен име́ть после́днее сло́во.Musí mít poslední slovo.

výt: С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

до́лжное: На́до отда́ть ему́ до́лжное,...To se (mu) musí nechat,...

пора́: Мне пора́.Musím jít.

прийти́сь: Мне пришло́сь...Musel(a) jsem...

волк: С волка́ми жить по-во́лчьи выть.Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

груздь: Назва́лся груздём, полеза́й в ку́зов.Kdo se dal na vojnu, musí bojovat.

muset: Мне ну́жно в туале́т.Musím jít na záchod.