Hlavní obsah

muset, musit

Nedokonavé sloveso

  1. (nevyhnutelnost) (быть) до́лжен, кому придётся, ну́жноMusím jít na záchod.Мне ну́жно в туале́т.
  2. (být nucen) (быть) до́лжен, кому придётся, необходи́моMusíš jet s námi.Ты до́лжен пое́хать с на́ми.
  3. (povinnost) (быть) до́лжен, кому придётся, необходи́моMusíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musím jít domů.Я до́лжен/Мне на́до идти́ домо́й.
  4. (je nutno, potřeba) (быть) до́лжен, кому ну́жно, придётсяTo tě nemusí zajímat.Э́то не по твое́й ча́сти.
  5. (vyj. chtění) (быть) до́лжен, необходи́мо комуTo představení musíš vidět.Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.
  6. hovor.(pravděpodobně) (быть) до́лжен

Vyskytuje se v

běžet: Musím už běžet.Мне уже́ пора́ (бежа́ть).

extra: Musí mít vždycky něco extra.Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.

konstatovat: Musím konstatovat, že...Я до́лжен отме́тить, что...

protáhnout se: Musím se trochu protáhnout.Мне на́до немно́жко размя́ться.

přestupovat: Nemusíte přestupovat.Вам не на́до де́лать переса́дку.

se, si: Musíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.

uznat: Musím uznat, že...Сознаю́сь, что...

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

poslední: Musí mít poslední slovo.Он до́лжен име́ть после́днее сло́во.

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.

muset: Musím jít na záchod.Мне ну́жно в туале́т.