Hlavní obsah

dvou

Vyskytuje se v

oba, obě: Он о́чень нело́вкий.Má obě ruce levé.

od, ode: (два го́да) о́троду(dva roky) od narození

vrut: тройно́е са́льто с двумя́ винта́миtrojité salto s dvěma vruty

být: Два плюс два равня́ется четы́ре.Dvě a dvě jsou čtyři.

celá: две це́лых пять деся́тыхdvě celé pět (desetin) 2,5

cukr: чай с двумя́ кусо́чками са́хараčaj s dvěma cukry

dějství: коме́дия в двух а́ктах/де́йствияхkomedie o dvou dějstvích

dělený: диплома́т с двумя́ отделе́ниямиkufřík dělený na dvě přihrádky

dítě: У них дво́е дете́й.Mají dvě děti.

dlouhý: длино́й в два ме́траdva metry dlouhý

dodat: доста́вить что в тече́ние двух су́токdodat co do dvou dnů

krát: ко́мната два на два ме́траpokoj dva krát dva metry

krátit: сокраща́ть дробь на́ дваkrátit zlomek dvěma

měřit: Длина́ крова́ти два ме́тра.Postel měří dva metry.

minus: пять ми́нус дваpět minus dva

mladší: Он на два го́да моло́же меня́.Je o dva roky mladší než já.

násobit: умножа́ть пять на дваnásobit pět dvěma

neznámá: уравне́ние с двумя́ неизве́стнымиrovnice o dvou neznámých

o: на два го́да ста́ршеo dva roky starší

osoba: стол на двои́хstůl pro dvě osoby

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

podmíněně: Получи́л два го́да усло́вно.Dostal dva roky podmíněně.

průběh: в тече́ние двух неде́ль/перегово́ровv průběhu dvou týdnů/jednání

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

raz: раз, два, триraz, dva, tři

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

rozdělit: раздели́ть на две гру́ппыrozdělit do dvou skupin

rozříznout: разре́зать что на две полови́ныrozříznout co na dvě poloviny

střelec: а́втор двух голо́вstřelec dvou branek

vyhotovení: в двух экземпля́рахve dvou vyhotoveních

zamknout: запере́ть на два поворо́таzamknout na dva západy

západ: запере́ть на два оборо́та ключа́zamknout na dva západy

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

hrdlička: как два голу́бкаjako dvě hrdličky

jíst: есть за двои́хjíst za dva

kulhat: хрома́ть на о́бе но́гиkulhat na obě nohy

moucha: уби́ть двух за́йцев одни́м уда́ромzabít dvě mouchy jednou ranou

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

rána: одни́м уда́ром уби́ть двух за́йцевzabít dvě mouchy jednou ranou

v, ve: Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.Ve dvou se to lépe táhne.

zabít: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

želízko: ста́вить на две ка́ртыmít dvě želízka v ohni

židle: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

дели́ть: дели́ть на́двое/попола́мpůlit, dělit na dvě poloviny

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

том: рома́н в двух тома́хromán ve dvou svazcích, dvoudílný román

тре́тья: две тре́тьихdvě třetiny

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

два: в два счётаraz dva, jedna dvě velice rychle

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

ме́жду: ме́жду двух огне́йmezi dvěma ohni

накова́льня: ме́жду мо́лотом и накова́льнейmezi dvěma mlýnskými kameny

погна́ться: погна́ться за двумя́ за́йцамиhonit dva zajíce najednou dělat dvě věci naráz

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

сгора́ть: На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.

сойти́сь: Сошли́сь два борца́.Soupeřili dva zápasníci.

стул: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva