Hlavní obsah

data

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  1. (údaje) да́нныеosobní dataли́чные да́нныеochrana/zpracování datохра́на/обрабо́тка да́нных
  2. (zpracovávaná na počítači) да́нныеpřenos datпереда́ча да́нныхnosič datноси́тель да́нных

Vyskytuje se v

datum: да́та/день рожде́нияdatum narození

narození: да́та/ме́сто рожде́нияdatum/místo narození

ochrana: хране́ние компью́терных да́нныхvýp. ochrana počítačových dat

přenos: ско́рость перено́са да́нныхrychlost přenosu dat

splatnost: да́та погаше́нияdatum splatnosti

vstupní: входны́е да́нныеvýp. vstupní data

dnešní: сего́дняшнее число́dnešní datum

opatřit: дати́роватьopatřit datem

poplést se: Все адреса́ в голове́ перепу́тались.V hlavě se jí popletla data.

předepsat: назна́чить срок для вы́боровpředepsat datum voleb

předcházet: предше́ствовать да́теpředcházet datu

přesun: перемеще́ние да́нныхvýp. přesun dat

rekonstrukce: восстановле́ние да́нныхvýp. rekonstrukce dat

ručně: вручну́ю откорректи́ровать да́нныеručně opravit data

určení: датиро́вкаurčení data vzniku

úschovna: файлообме́нникvýp. úschovna dat

zabezpečení: обеспе́чение да́нныхvýp. zabezpečení dat

základní: основны́е да́нныеzákladní data

zálohování: резерви́рование да́нныхzálohování dat

zpracování: обрабо́тка да́нныхzpracování dat

вы́зов: вы́зов да́нных (из па́мяти)vyvolání dat (z paměti)

знамена́тельный: знамена́тельная да́таvýznamné datum

истори́ческий: истори́ческая да́таhistorické/význačné datum

перерабо́тка: перерабо́тка да́нныхzpracování dat

data: ли́чные да́нныеosobní data