Hlavní obsah

chovat

Vyskytuje se v

despekt: относи́ться к кому с презре́ниемchovat se ke komu s despektem

chlap: Будь (настоя́щим) мужчи́ной!Chovej se jako chlap!

chovat se: не церемо́нитьсяchovat se přirozeně

nemožně: Ведёт себя́ несно́сно.Chová se nemožně.

slepice: разводи́ть курchovat slepice

výstředně: вести́ себя́ эксцентри́чноchovat se výstředně

vyzývavě: Она́ вела́ себя́ вызыва́юще.Chovala se vyzývavě.

vzorně: вести́ себя́ приме́рноchovat se vzorně

porcelán: вести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вкеchovat se jako slon v porcelánu

vata: сдува́ть пыли́нки с кого, носи́ть на рука́х когоchovat koho jako ve vatě

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

ве́жливо: обраща́ться ве́жливо с кемchovat se zdvořile ke komu

вести́: вести́ себя́ прия́тноchovat se slušně

как: Бу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.

коза́: держа́ть козchovat kozy

ку́рица: держа́ть курchovat slepice

мужчи́на: Будь мужчи́ной!Chovej se jako chlap!

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

челове́к: Будь челове́ком!Chovej se slušně!, Ovládej se!

chovat: держа́ть курchovat slepice