Hlavní obsah

běh

Vyskytuje se v

orientační: спорти́вное ориенти́рованиеsport. orientační běh

překážkový: бег с препя́тствиями, барье́рный бегpřekážkový běh

přes, přese: барье́рный бегběh přes překážky

volný: го́нка класси́ческим сти́лемsport. závod v běhu na lyžích volným stylem

vytrvalostní: бег на выно́сливостьsport. vytrvalostní běh

dopoledne: в тече́ние пе́рвой полови́ны дняběhem dopoledne

rok: в тече́ние/конце́ го́даběhem/koncem roku

závod: соревнова́ние в бе́геzávod v běhu

trať: бег на дли́нную диста́нциюběh na dlouhou trať

барье́рный: барье́рный бегběh přes překážky

бег: бег с препя́тствиями, барье́рный бегpřekážkový běh

ориенти́рование: спорти́вное ориенти́рованиеorientační běh

доро́га: по доро́геcestou, během cesty

препя́тствие: бег с препя́тствиямиpřekážkový běh, běh přes překážky

běh: кроссpřespolní běh