Hlavní obsah

тройно́й

Vyskytuje se v

сосна́: в трёх со́снах заблуди́тьсяnevědět si rady

тро́е: за трои́хza tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

тро́йственный: Тро́йственный сою́зTrojspolek

тро́йственный: Тро́йственное Согла́сиеTrojdohoda

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

в: в три ра́за ме́ньшеtřikrát menší

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

измере́ние: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

проби́ть: Проби́ло три (часа́).Odbila třetí (hodina).

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

трёхкра́тный: трёхкра́тный чемпио́н ми́раtrojnásobný mistr světa

три: три челове́каtři lidé

тро́е: тро́е бра́тьевtři bratři

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

provoz: provoz na tři směnyрабо́та в три сме́ны

trojdohoda: Trojdohoda mezi Ruskem, Francií a Velkou BritániíАнта́нта, Тро́йственный сою́з

trojnásobný: trojnásobná vraždaтройно́е уби́йство

trojrozměrný: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktтакт на три че́тверти

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

vazba: jednoduchá/dvojná/trojná vazbaпроста́я/двойна́я/тройна́я связь

vrut: trojité salto s dvěma vrutyтройно́е са́льто с двумя́ винта́ми

čtvrtina: tři čtvrtinyтри четвёртых

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchпобеди́ть в трёх дисципли́нах

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

odbít: Odbily tři.Проби́ло три (часа́).

pětina: tři pětinyтри пя́тых

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

třísměnný: třísměnný provozрабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́м

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

vyrazit: vyrazit s kým dveřeвы́толкать с кем в три ше́и