Hlavní obsah

тро́е

Číslovkaтрои́х, 3 трои́м

  1. tři osoby ap.тро́е бра́тьевtři bratři
  2. tři páry čeho, troje ponožky, rukavice ap.

Číslovkaтрои́х, 3 трои́м

  1. за трои́х za tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

Vyskytuje se v

сосна́: в трёх со́снах заблуди́тьсяnevědět si rady

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

в: в три ра́за ме́ньшеtřikrát menší

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

измере́ние: три измере́ния простра́нстваtrojrozměrný prostor

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

проби́ть: Проби́ло три (часа́).Odbila třetí (hodina).

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

три: три челове́каtři lidé

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

provoz: provoz na tři směnyрабо́та в три сме́ны

trojrozměrný: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktтакт на три че́тверти

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

čtvrtina: tři čtvrtinyтри четвёртых

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchпобеди́ть в трёх дисципли́нах

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

odbít: Odbily tři.Проби́ло три (часа́).

pětina: tři pětinyтри пя́тых

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

třísměnný: třísměnný provozрабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́м

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

vyrazit: vyrazit s kým dveřeвы́толкать с кем в три ше́и

тро́е: за трои́хza tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

тро́е: тро́е бра́тьевtři bratři