Hlavní obsah

тра́нспортный

Vyskytuje se v

происше́ствие: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие ДТПdopravní nehoda

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

dopravní: dopravní prostředkyтра́нспортные сре́дства

dopravní: dopravní nehodaдоро́жно-тра́нспортное происше́ствие, ДТП

manipulační: tech. manipulační technikaподъёмно-тра́нспортное обору́дование

nehoda: dopravní nehodaавто(моби́льная) ава́рия, ДТП, доро́жно-тра́нспортное происше́ствие

uzel: dopravní/železniční uzelтра́нспортный/железнодоро́жный у́зел

vozidlo: motorové vozidloмехани́ческое тра́нспортное сре́дство

dosažitelnost: dopravní dosažitelnostтра́нспортная досту́пность

infrastruktura: dopravní infrastrukturaтра́нспортная инфраструкту́ра

jednostopý: jednostopé vozidloдвухколёсное тра́нспортное сре́дство

kalamita: dopravní kalamitaтра́нспортный колла́пс/зато́р

kancelář: dopravní kancelářтра́нспортное аге́нтство

obal: přepravní obalтра́нспортная та́ра

obchvat: dopravní obchvatтра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́га

obslužnost: dopr. dopravní obslužnostтра́нспортная сеть

omezení: dopravní omezeníтра́нспортные ограниче́ния

pás: dopravní/montážní pásтра́нспортная/монта́жная ле́нта

podnik: průmyslový/dopravní/strojírenský podnikпромы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тие

stěhovací: stěhovací firmaтра́нспортная компа́ния

zácpa: dopravní zácpaтра́нспортная/доро́жная про́бка

zkolabovat: Doprava v Moskvě zkolabovala.В Москве́ случи́лся тра́нспортный колла́пс.