Hlavní obsah

тра́нспортный

Vyskytuje se v

происше́ствие: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие ДТПdopravní nehoda

сре́дство: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

управле́ние: управле́ние тра́нспортным сре́дствомřízení motorového vozidla

dopravní: тра́нспортные сре́дстваdopravní prostředky

manipulační: подъёмно-тра́нспортное обору́дованиеtech. manipulační technika

nehoda: авто(моби́льная) ава́рия, ДТП, доро́жно-тра́нспортное происше́ствиеdopravní nehoda

uzel: тра́нспортный/железнодоро́жный у́зелdopravní/železniční uzel

vozidlo: механи́ческое тра́нспортное сре́дствоmotorové vozidlo

dosažitelnost: тра́нспортная досту́пностьdopravní dosažitelnost

infrastruktura: тра́нспортная инфраструкту́раdopravní infrastruktura

jednostopý: двухколёсное тра́нспортное сре́дствоjednostopé vozidlo

kalamita: тра́нспортный колла́пс/зато́рdopravní kalamita

kancelář: тра́нспортное аге́нтствоdopravní kancelář

obal: тра́нспортная та́раpřepravní obal

obchvat: тра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́гаdopravní obchvat

obslužnost: тра́нспортная сетьdopr. dopravní obslužnost

omezení: тра́нспортные ограниче́нияdopravní omezení

pás: тра́нспортная/монта́жная ле́нтаdopravní/montážní pás

podnik: промы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тиеprůmyslový/dopravní/strojírenský podnik

stěhovací: тра́нспортная компа́нияstěhovací firma

zácpa: тра́нспортная/доро́жная про́бкаdopravní zácpa