Hlavní obsah

тра́нспорт, транспо́рт

Vyskytuje se v

обще́ственный: обще́ственный тра́нспортveřejná doprava

doprava: пассажи́рский/грузово́й тра́нспортosobní/nákladní doprava

hromadný: сре́дства ма́ссового тра́нспортаhromadné dopravní prostředky

kamionový: грузово́й тра́нспортkamionová doprava

nákladní: грузово́й тра́нспортnákladní doprava

prostředek: сре́дства передвиже́ния/тра́нспортаdopravní prostředky

vertikální: вертика́льный тра́нспортvertikální doprava

veřejný: обще́ственный тра́нспортveřejná doprava

automobilový: автомоби́льный тра́нспортautomobilová doprava

jednosměrný: односторо́ннее движе́ние (тра́нспорта)jednosměrný provoz

místní: ме́стный тра́нспортmístní doprava

osobní: пассажи́рский тра́нспортosobní doprava

vnitrostátní: вну́тренний тра́нспортdopr. vnitrostátní doprava

železniční: железнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́нželezniční přejezd/doprava/most/trať/vůz