Hlavní obsah

сте́пень

Vyskytuje se v

показа́тель: показа́тель сте́пениmocnitel, exponent

положи́тельный: положи́тельная сте́пеньprvní stupeň, pozitiv u přídavných jmen

превосхо́дный: превосхо́дная сте́пеньtřetí stupeň, superlativ

сравни́тельный: сравни́тельная сте́пеньkomparativ, druhý stupeň adjektiv ap.

наивы́сший: в наивы́сшей сте́пениnejvyšší měrou

учёный: учёная сте́пеньvědecká hodnost, akademický titul

akademický: академи́ческое зва́ние, учёная сте́пеньakademický titul

druhý: сравни́тельная сте́пеньling. druhý stupeň

habilitační: диссерта́ция на соиска́ние учёной сте́пени кандида́та нау́кhabilitační práce

hodnost: нау́чная/учёная сте́пеньvědecká hodnost

jistý: в не́которой сте́пениdo jisté míry

míra: в незначи́тельной сте́пениnepatrnou měrou

opisný: описа́тельная сте́пень сравне́нияling. opisné stupňování

povodňový: тре́тья сте́пень угро́зы наводне́нияhydr. třetí povodňový stupeň

stupeň: ожо́г пе́рвой сте́пениmed. popáleniny prvního stupně

třetí: превосхо́дная сте́пеньling. třetí stupeň superlativ

vrchovatý: до кра́йности, в вы́сшей сте́пениvrchovatou měrou

značný: в значи́тельной сте́пениdo značné míry

mocnina: втора́я/тре́тья сте́пеньdruhá/třetí mocnina

nebývalý: в чрезвыча́йной сте́пениv nebývalé míře

rigorózní: экза́мен на сте́пень до́ктораrigorózní zkouška

určitý: до изве́стной сте́пениdo určité míry

вы́сший: в вы́сшей сте́пениnanejvýš, nejvyšší měrou, velmi