Hlavní obsah

сове́т

Podstatné jméno, rod mužský

  • sovětВерхо́вный Сове́т РСФСРNejvyšší sovět RSFSR

Vyskytuje se v

безопа́сность: Сове́т Безопа́сности ООНRada bezpečnosti OSN

наблюда́тельный: наблюда́тельный сове́тdozorčí rada

национа́льность: Сове́т национа́льностейRada národů

сове́т: Верхо́вный Сове́т РСФСРNejvyšší sovět RSFSR

дава́ть: дава́ть сове́тdávat radu, radit komu co

дать: дать сове́тdát radu, poradit komu

bezpečnost: Сове́т безопа́сности ОО́НRada bezpečnosti OSN

pedagogický: педагоги́ческий сове́тpedagogická rada

poradní: консультати́вный сове́тporadní sbor

rada: редколле́гия, редакцио́нный сове́тredakční rada novin ap.

správní: администрати́вный сове́т, правле́ниеsprávní rada

dozorčí: наблюда́тельный сове́тdozorčí rada

poradit: Послу́шайтесь моего́ сове́та.Nechte si poradit.

postupovat: поступа́ть согла́сно его́ сове́ту, руководи́ться его́ сове́томpostupovat podle jeho rady

požádat: обрати́ться за сове́том к комуpožádat koho o radu

přiběhnout: обрати́ться за сове́томpřiběhnout pro radu

redakční: редакцио́нный сове́тredakční rada

závěr: не́сколько сове́тов в заключе́ниеněkolik rad na závěr

nad, nade: До́брый сове́т доро́же зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

pro: Свои́ сове́ты оста́вь (при) себе́!Ty rady si nech pro sebe.

rozum: Не лезь со свои́ми сове́тами., Не встрева́й.Nechej si své rozumy.

zlato: Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.Dobrá rada nad zlato.