Hlavní obsah

сли́шком

Vyskytuje se v

расхо́довать: Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.To auto strašně žere.

daleko: зайти́ сли́шком далеко́zajít příliš daleko

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

moc: Он сли́шком себе́ позволя́ет.Moc si dovoluje.

přestávat: Э́то уже́ сли́шком!To už přestává všechno!

troufat si: Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!Moc si troufáš!

vzít si: приня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцуvzít si co (příliš) k srdci

pozdě: сли́шком по́здноpříliš pozdě

příliš: Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.Znám tě příliš dobře.

se, si: Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.Moc si o sobě myslí.

tabák: Э́то уже́ сли́шком.To je trochu silný tabák.

trochu: Э́то уже́ сли́шком/чересчу́р.To už je trochu moc.

vrchol: Э́то уже́ сли́шком!To už je vrchol!

zacházet: заходи́ть сли́шком далеко́zacházet příliš daleko

сли́шком: Э́то уже́ сли́шком.To už je moc.